Werkgevers van de ouderenzorg willen weten of hun personeel gevaccineerd is of niet

Gepubliceerd op 2 september 2021 om 09:38

Foto: Andreas Voss © Paul Rapp

De grootste branchevereniging in de ouderenzorg wil dat in de verzorgingshuizen bekend wordt gemaakt welke zorgmedewerkers tegen covid-19 zijn gevaccineerd en welke niet

Actiz, een branchevereniging waarbij zo'n 400 zorginstellingen vanuit Nederland in de ouderenzorg zijn aangesloten, steunt de oproep van de leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om zo'n registratie van gevaccineerde en ongevaccineerde mogelijk te maken. (Daar gaat je privacy)

"We hebben eigenlijk ontzettend veel informatie nodig om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Inzage van de vaccinatiegraad van medewerkers per locatie moet daar een onderdeel van zijn", zegt Conny Helder namens het bestuur van Actiz tegen de NOS. In de ouderenzorg werken gemiddeld zo'n vierhonderdduizend mensen, maar als ze zo doorgaan een heel stuk minder.

Volgens Helder kan de informatie over wie de prikken wel en niet heeft gehad, gebruikt worden om met een team waar de vaccinatiegraad laag is in gesprek te gaan en deze zorgverleners beter het nut uit leggen van de vaccinatie. "We zijn zeer zeker voorstander van een registratie, maar het blijft wel een taak van de politiek om hier een beslissing over te nemen. Het vervelende is dat we nu alleen maar vermoedens over de vaccinatiegraad hebben van het zorgpersoneel en daar moeten we vanaf we moeten kunnen controleren wie er wel en niet geprikt is", aldus Helder.

Over de vaccineren van het zorgpersoneel in Nederland zijn nu alleen vermoedens, officieel is er op papier niets over bekend. Werkgevers mogen als gevolg van de privacywet AVG hun personeel niet vragen of ze Gevaccineerd zijn. Ook mogen ze het niet registreren, behalve als dat 'noodzakelijk' is. Maar wat precies noodzakelijk is, is nooit vastgelegd.

'Ongevaccineerden vormen extreem groot risico'

Drie OMT-leden, hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh (Amsterdam UMC), arts-microbioloog Andreas Voss (Radboud UMC) en bedrijfsarts-epidemioloog Jaap Maas (Amsterdam UMC) zeggen vandaag tegen de NOS dat het kabinet er gewoon voor moet zorgen dat het voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en in ggz-instellingen mogelijk moet zijn om de vaccinatiestatus van het zorgpersoneel te kunnen registreren.

Ze zijn boos op de ongevaccineerden omdat ongevaccineerde zorgverleners hun directe collega's en de patiënten en cliënten Onnodig oftewel expres in gevaar brengen. Volgens hen vergroten ze het risico om het virus met zich mee te brengen en over te dragen. 

(Volgens "hen", daar gaat het al voor vele is er bekend dat recente onderzoeken laten zien dat een gevaccineerde net zo besmettelijk als een ongevaccineerde is)

"Zo vormen ze in verpleeghuizen een groot risico", zegt Cees Hertogh OMT tegen de NOS. "Als je registreerd wie wel en wie niet gevaccineerd is, kun je die zorgmedewerker desnoods op een andere manier inzetten, zoals in de huishouding, de keuken of administratief waardoor deze geen contacten meer kan hebben met zeer kwetsbare bewoners."

Volgens Hertogh worden er in veel instellingen nu nog beschermingsmaatregelen gebruikt uit angst voor besmettelijke ongevaccineerde werknemers. Ook is het voor veel familieleden belangrijk om te weten of hun dierbare verzorgd wordt door iemand die gevaccineerd is of ongevaccineerd.

Zorgpersoneel is absoluut tegen eventuele registratie

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) is het niet eens met dit plan en ziet een registratieplicht niet zitten. Bestuursvoorzitter Bianca Buurman noemt het "een paardenmiddel" waarvoor rechtvaardiging ontbreekt. Volgens haar is de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel al erg hoog. "Bovendien kunnen ook gevaccineerde mensen het virus overdragen". Zegt ze tegen de NOS

Landen om ons heen hebben inmiddels vergaande maatregelen getroffen om de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel op te krikken. In het Verenigd Koninkrijk, België en Griekenland wordt de prik voor de zorg verplicht gesteld. "Dat is op dit moment niets voor Nederland, maar je zou tenminste moeten kunnen en mogen weten wie wel en wie niet gevaccineerd is", zegt arts-microbioloog Andreas Voss.

In Nederland gaat er geen vaccinatieplicht komen, heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid herhaaldelijk aangegeven maar zoals Rutte, heeft de Jonge er ook vaak geen actieve herinneringen meer aan als hij iets heeft uitgesproken. Inmiddels zijn er in Nederland wel al diverse bedrijven zoals Leaseplan, die de vaccinaties voor eigen personeel verplicht gaan maken, helaas voor Leaseplan gaat dit niet goedgekeurd worden het is namelijk tegen de wet AVG, je bent niet verplicht je medische gegevens uit te wisselen.

Bedrijfsarts als pressiemiddel

"Een bedrijfsarts kan uiteindelijk de oplossing zijn voor je personeel", zegt Jaap Maas, zelf bedrijfsarts en werkzaam in het Amsterdam UMC, hij is enthousiast over het plan om te registeren welke zorgverleners gevaccineerd zijn. "We kunnen die mogelijkheid bij de bedrijfsarts neerleggen, makkelijk gezegd bij een bedrijfsarts blijft het  medisch beroepsgeheim in stand maar zorg je er wel voor (dat je met je gladde praatjes) dat mensen je in vertrouwen kunnen zeggen dat ze niet of wel gevaccineerd zijn." (Dus pas op voor de NSB arts)

"Juist door de kennis van de arts kan je dus beter recht doen aan de individuele afwegingen van medewerkers. Je hoeft vaccinatie dus absoluut niet verplicht te stellen", zegt Maas. "Want belangrijk hierbij: we willen wel zien te voorkomen dat mensen uit de zorg stappen, de tekorten zijn op dit moment al groot genoeg".


Help!!!

Help ons Independent-News in de lucht te houden met een vrijwillige donatie ⬇️


Reactie plaatsen

Reacties

Bart
3 maanden geleden

Medische apartheid. Personeel onder druk zetten om een experimenteel gentherapie te nemen waar ik de werking is, je kan het nog krijgen , je kan het nog overdragen ... Daarnaast als de kwetsbare gevaccineerd zijn zie ik het probleem niet. Foute boel! En onderzoek worden is dus voor een kwetsbare ook foutte boel. De logica ontglipt mij. Iets wat je weggeeft komt niet meer terug. Daarnaast is gezondheid van ieder persoon zelf en niet van je baas.