Thierry Baudet (fvd) geradicaliseerd? Lees het hier

Gepubliceerd op 2 augustus 2021 om 10:41

Foto: Thierry Baudet op twitter

Is Thierry Baudet (fvd) geradicaliseerd?

Overal zoals in kranten en op tv wordt er gal gespuugd dat de politiek leider van Forum voor Democratie en TweedeKamerlid Thierry Baudet zou zijn geradicaliseerd. Dat is feitelijk geen nieuw nieuws. Kwaad sprekers beweren al vanaf het moment dat hij als jong academicus de publieke wereld betrad met zijn proefschrift over de aanval op de natiestaat een boek van 2012. Toen hij in 2016 met FvD de politiek in ging werd de kritiek alsmaar heftiger. Maar sinds dat hij wakker is geworden en kritiek heeft op het coronabeleid, tegen het World Economic Forum en tegen ‘Build Back Better’, is de beer los en wordt Baudet elke keer beschuldigd van sektarisme, dat is iemand die een eigen ideologie of geloof aanhangt. Is dit waarheid of is dit verzonnen?

Transhumanisme bij jaar en dag

Laten we eerst even concluderen dat het is gebeurd bij alle grote religies, het Christendom en het Islamitische geloof, zijn opgestart als sekten. Of iets een sekte of een religie ideologische stroming is over een levensles, is slechts een kwestie van succes en van ‘bekeringscapaciteit’. Nu heeft Baudet recent een zomeressay gepubliceerd waarin hij het transhumanisme aanstipt, als deel van de bovengenoemde globalistische agenda. Ik schat de kans groot in dat hiermee het bereik van Baudets visie in potentie enorm is. Veel mensen willen een overzichtelijk geborgen leven met waarden die in de beleving van alle progressieve, globale en transnationale krachten, achterhaald, oubollig en conservatief zijn (en eigenlijk zelfs fascistisch). Echter met allerlei middelen – wat aspecten gemeen heeft met het coronabeleid maar ook met zaken die al eerder in gang zijn gezet, zoals het anti-boeren beleid en de mediacensuur rond ‘fake news’ – stuwen de maatschappelijke elites aan op een aanpassing naar hun wereldbeeld. Wie anders wenst staat domweg met de rug tegen de muur en kan niets anders dan zich aansluiten bij een Nieuwe Zuil, wat ondergetekende in Kerkgangers en Zuilenbouwers (2018) al zag aankomen en waar Thierry Baudet nu naar verwijst met termen als ‘alternatieve gemeenschap’ en ‘Forumland’.

Ik weet niet of het er een één op één kopie van is, wellicht niet, maar de onderliggende analyse staat als een huis. Het is samen opstaan, en samen een sociaal-economisch ecosysteem opbouwen, of anders gewoon helemaal kapot gaan als versnipperde, atomistische individuen onder een niet-aflatend spervuur van ‘woke’, counter culture, deplatforming en sinds kort ook corona apartheid.

Hiermee neem ik overigens geen standpunt in over de vaccinaties tegen het COVID-19 virus, maar dat de corona-apartheid eraan komt hangt in de lucht – de mainstream media scheppen deze sfeer zelf. Met een beetje pech hebben we dadelijk ‘the worst of all worlds’. Én geïnjecteerd met een experimenteel vaccin waarvan de lange termijn gevolgen troebel zijn, én nog steeds een hoge kans om besmet te raken al dan niet door allerhande mutaties en varianten, én alsnog lockdowns en restricties waardoor we nog steeds niet normaal op reis en naar feestjes kunnen. Is dit het allemaal waard om zoveel vrijheid voor op te offeren, om de premisse te aanvaarden dat de staat zó diep mag doordringen in ons lichaam en privéleven? Als je hier vandaag vraagtekens bij hebt is de kans levensgroot dat je uiteindelijk zult uitkomen bij de Zuil van Baudet.

Twee breuklijnen

So far, so good. Nu dan over al dat afsplitsen binnen FvD, het lijkt wel de protestantse kerk. In mijn analyse lopen hier twee assen, twee breuklijnen over elkaar. Als eerste staan of stonden de ‘visionaire gemeenschapsbouwers’ tegenover de ‘consciëntieuze volksvertegenwoordigers’. Één deel gelooft dat men het aan de eigen kiezers en achterban verplicht is om maximaal mee te draaien binnen het systeem. Een tweede deel ziet daar weinig heil in en plant nu liever een boom – eigen onderwijsinstellingen om wat te noemen – in de hoop om daar in de toekomst de vruchten van te plukken. Groep 1 ziet dit visionaire project als onvoldoende tastbaar naar de kiezers toe en afleidend van de volksvertegenwoordigende taak. Groep 2 kijkt naar Wilders en ziet de bui al hangen: jarenlang trouw en doorwrocht oppositie voeren, met weinig resultaat omdat de cultuurmarxistische rot niet alleen in de politiek zit maar ook in de instituties van het maatschappelijk middenveld.

Generatieconflict

Dan speelt er daarnaast nog een generatieconflict, iets waar ik al op hintte in een brief aan Thierry Baudet die is opgenomen in Links en Rechts in dialoog (2020). Heel veel mensen kunnen het nog net redden met de faciliteiten van het huidige systeem. Ze hoeven niet echt te vechten maar kunnen het nog uitzingen. Een vriendin, ooit links, vatte het zo samen: “In Nederland is er een socialistisch stelsel voor boomers en een Amerikaans stelsel voor jongeren”. 

Ben je een jongere, dan groei je op met schulden. In sommige buurten ben je een van de laatste blanke jongeren in het speeltuintje of op school. Je voelt je dan een minderheid in eigen land. Nu krijgt je ook de corona apartheid over je heen en de schuld van besmettingen toegeschoven. Je staat met je rug tegen de muur en compromisloos vechten is je enige optie. Een boomer daarentegen kon voor een normaal bedrag verworven met een normale baan, een huis kopen dat vandaag een half miljoen waard is. Hij of zij heeft geen onmiddellijke noodzaak om de polarisatie écht op de spits te drijven: je wil wel een tijdje met FvD opstomen maar als de negatieve druk vanuit de media en je sociale kringen te groot wordt, dan maak je de balans op en spring je toch maar van het schip. En als je al een politiek baantje hebt, dan richt je een nieuwe partij op en klaar is kees – weer wat tijd gekocht. De motivaties van sommige afsplitsers liggen anders, maar grosso modo komt het hierop neer.

Het antwoord

Nu het antwoord op de vraag: radicaliseert Baudet? Ik denk het niet. Hij ziet alle onheilsvoorspellingen niet één voor één, maar allen tegelijk uitkomen. Lees bijvoorbeeld wat hij in zijn zomerpublicatie schrijft over de VVD, de schuldenunie en de geldontwaarding, enfin. Thierry Baudet wil gewoon geen gas terug nemen en omdat de werkelijkheid rond ons heen wél radicaliseert, lijkt zijn standvastigheid in contrast daarmee radicaler.

Bron: Ongehoord Nederland


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.