Wat houd agenda 2030 in, wat willen ze bereiken

Gepubliceerd op 1 augustus 2021 om 11:08

Wat houd deze bizarre agende 2030 in

Met zijn mondiale en overkoepelende politieke benadering is VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling een relevant item geweest voor de Raad van Europa, waarvan ze zeggen dat die in het begin heeft meegeholpen aan het proces dat heeft geleid tot de goedkeuring van Agenda 2030.

Onze filosofie is per definitie dat de meeste, zo niet alle activiteiten van de Raad van Europa relevant zijn en bijdragen aan de uitvoering van Agenda 2030. Het is dus niet nodig geweest voor de organisatie om nieuwe doelstellingen, instrumenten of activiteiten op te zetten, maar eerder om bestaande af te stemmen op relevante SDG's. Dit komt tot uiting in het tweejaarlijkse activiteiten- en begrotingsprogramma 2018-2019, waarin wordt aangegeven aan welke specifieke SDG('s) elk programma is gekoppeld. Hoewel de Raad van State erkent dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van Agenda 2030 bij de lidstaten ligt, De rol van Europa als internationale organisatie is om de lidstaten te helpen en te faciliteren bij hun bijdrage aan de implementatie van SDG's. Met name heeft de organisatie, door middel van haar instrumenten dit bewerkstelligd,

De Raad van Europa is regelmatig vertegenwoordigd op relevante VN-evenementen, waaronder het Regionale Forum van de UNECE Regional en het High-Level Political Forum.

Secretaris-generaal, mevrouw Marija Pejčinović Burić, heeft sinds het begin van haar mandaat het nauwe verband tussen de doelstellingen van de Raad van Europa en de SDG's onderstreept. Kort na haar benoeming legde ze een schriftelijke verklaring af over de aanpak van Agenda 2030 door de Raad van Europa op het High-Level Political Forum under the 74th. Sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2020 over "Versnelling van de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling". De SDG's worden ook genoemd in het “Strategic Framework of the Council of Europe” in het kader van het bevorderen van de betrekkingen tussen de Raad van Europa en andere internationale organisaties.

 

De unieke toegevoegde waarde van de Raad van Europa is een combinatie van:

  • zijn pan-Europees lidmaatschap: 47 lidstaten;
  • haar normen: een alomvattend meetbaar normatief kader dat kan worden gebruikt als indicatoren/benchmarks;
  •  zijn multi-stakeholderdimensie: naast zijn intergouvernementele organen omvat de unieke structuur van de Raad van Europa de Parlementaire Vergadering, het Congres van Lokale en Regionale Overheden, de Commissaris voor de Mensenrechten, de Conferentie van Internationale NGO's en het Europees Hof van Mensenrechten, waarvan de jurisprudentie bijna alle SDG's bestrijkt, en het unieke mechanisme voor de uitvoering van zijn uitspraken. Het jaarlijkse World Forum for Democracy is ook een belangrijk platform dat het maatschappelijk middenveld bereikt om democratische instellingen te consolideren. Deze verschillende organen en instrumenten zijn kostbaar om staten te ondersteunen bij hun inspanningen om de mondiale agenda om te zetten in actie op zowel nationaal als lokaal niveau;
  • haar toezichthoudende/opvolgingsorganen en -processen: essentieel om gegevens te verzamelen, de voortgang te beoordelen en verdere begeleiding te bieden;
  • zijn technische ondersteuning aan afzonderlijke landen voor capaciteitsopbouw en het wegnemen van belemmeringen voor de uitvoering; en
  •  haar wereldwijde bereik: de meeste van de wettelijk bindende verdragen en activiteiten van de organisatie staan ​​open voor deelname door derde landen, met name die welke de status van waarnemer hebben en uit de aangrenzende regio's

 

Documenten


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.