Arbeidsmigranten slapen in tenten op straat: 'Ze kunnen nergens heen'

Gepubliceerd op 23 juli 2021 om 11:24

Mensonterend noemt de Rotterdamse wethouder Richard Moti (PvdA) de situatie in het Zuiderpark in Rotterdam.

Vanochtend ging hij zelf een kijkje nemen hoe arbeidsmigranten zonder huis daar in tentjes samen bivakkeren. Ze worden steeds duidelijker zichtbaar: arbeidsmigranten die geen baan hebben of zijn kwijtgeraakt en daarmee zijn ze vaak ook meteen dakloos. Deze groep mensen heeft geen recht op opvang, waardoor een deel van de arbeidsmigranten op straat moet leven.

 

Ook in andere grote steden in Nederland speelt dit probleem beweerd de NOS. In Rotterdam overnachten de arbeidsmigranten in parken, onder spoor-bruggen of op andere beschutte gebieden zoals bossen. Op enkele plekken worden ze gedoogd door de gemeente, elders worden ze weggestuurd om vervolgens om de hoek weer een tentje op te zetten.

Een buurtbewoner: "Ik kom hier elke dag langs en er slapen meestal een vijftal mensen. Soms blijven ze enkele dagen. Waar zouden ze heen moeten?." Wijkconciërge Jolanda Pijl krijgt veel reacties van buurtbewoners het zijn echt "gemengde reacties". "Sommige buurtbewoners maken zich zorgen om de leef omstandigheden en brengen er spullen. Maar er zijn ook bewoners die zich niet veilig voelen en vinden dat deze mensen daar weg moeten."

Arbeidsmigranten zijn 'niet-rechthebbenden': zij hebben geen recht op een plek in de nachtopvang zoals Nederlandse daklozen. Tijdens de eerste lockdown riep het Rijk gemeenten al op om die groep toch op te gaan vangen. In de tijdelijk opgezette noodopvang konden arbeidsmigranten de afgelopen maanden daarom toch binnen slapen. Sinds mei is die regeling weer stopgezet en is er voor niet-rechthebbenden geen opvang meer te krijgen.

Het is de normaalste zaak van de wereld dat een uitzendbureau naast het werk ook voor een slaapplek, vervoer en ziektekosten zorgt. Dat is makkelijk voor de arbeidsmigranten die hier maar een tijdje werken en nog niet weten hoe het er aan toe gaat als je in Nederland werkt. Maar de keerzijde is  ook dat als mensen hun baan kwijtraken, ze ook hun slaapplek verliezen. Vakbond FNV pleit daarom al langer voor het scheiden van bed en baan.

Oud SP-voorzitter Emile Roemer schreef afgelopen jaar met het Aanjaagteam Bescherming van Arbeidsmigranten in opdracht van onze regering twee rapporten. Een aantal belangrijke adviezen naast de huurbescherming waren ook  registratieplicht momenteel is het geen verplichting voor arbeidsmigranten om ingeschreven te staan in Nederland en zijn ze  voor de regering ook onvindbaar. En certificeringsplicht voor uitzendbureaus die is een aantal jaar geleden dan ook losgelaten, waardoor uitzendbureaus na hun misstanden en overtredingen niet kunnen worden aangepakt.

Tekort aan bedden voor deze mensen

Brancheorganisaties als de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zeggen dat hun leden niet zomaar mensen op straat kunnen zetten en ze nog vier weken de kans krijgen ander werk te vinden, ze mogen uiterlijk  4 weken blijven als er geen ander werk word gevonden.

De FNV zegt andere signalen te krijgen. Bestuurder Petra Bolster: "In de praktijk zien wij dagelijks dat als uitzendbureaus coulant zijn, de migranten maar 48 uur de tijd hebben om hun boeltje te pakken en te vertrekken."

De gemeente helpt de migranten wel hulp als mensen besluiten terug te keren naar hun land van herkomst. Maar dat willen ze vaak zelf niet,  zegt Anna Bartmann van stichting Barka. "Bijvoorbeeld dat mensen zich schamen om met een lege portemonnee terug te keren. Soms overleven ze hier ook al jaren en hebben ze in het land waar ze vandaan komen geen plek om te wonen. Maar vaak hebben ze andere problemen, zoals een verslaving."

Afgelopen maanden presenteerde wethouder Moti nog een plan om dit soort problemen aan te kunnen pakken, maar volgens de wethouder kan de gemeente maar een klein deel van dese problemen oplossen. "Voor nieuwere of andere wetgeving hebben we écht de hulp van Den Haag nodig."

Wetswijziging word uitgewerkt

Bijna een jaar na alle rapporten is Roemer nog steeds met deze dossiers bezig. Hij heeft verschrikkelijk woon- en werkomstandigheden gezien tijdens het onderzoek; zegt hij. Mensen zitten vol met angst, soms is er ook sprake van uitbuiting, ze delen met meerdere mensen een bed om te slapen, of zijn na jaren van wonen en werken nog niet ingeschreven in Nederland."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt na een deel van de adviezen te gaan kijken. Maar bijna de helft van de adviezen vragen volgens het ministerie om een wetswijzigingen of besluiten met financiële gevolgen, daar moet goed over worden nagedacht hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. "Deze worden nu dan ook uitgewerkt zodat het nieuwe aankomende kabinet daar direct verder mee aan de slag kan gaan", laat een woordvoerder wete aan de NOS.

"Het kabinet is misschien wel demissionair, maar de Kamer is dat niet. Zij moeten stampen", zegt Roemer. "De verhalen zijn toch bekend, we weten wat er moet gebeuren en hoe we het moeten aanpakken. Waar wachten we dan nog op.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.